วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์การพัฒนาวิศวกรรมในภูมิภาค (ดังรายละเอียดแนบ)

Download เอกสาร