วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ การติดตั้งตู้ความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ และวิศวกรอาสาคลิกนิกช่าง วสท.
โดยได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เสียสละเวลา และความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยเหลือประชาชน และอุทิศตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
8 และ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.