วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด มูลค่า 150,000 บาท จาก บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยรับมอบจาก ดร.ภวัฒน์ วิทรูปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณศรีเกษม ชัยปิตินานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดย บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ให้การสนับสนุนการขนส่ง มีนายพงศ์พีรพัฒน์ ชยานุวัชร รอง ผอ.ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะ รับมอบ และจะเริ่มทยอยส่งออกคืนนี้
29 กันยายน 2564 ณ บริษัท วัชรพล จำกัด