วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบตู้ความดันลบแบบไม่มี ante room จำนวน 1 ตู้ เพื่อดูแลทารกที่กิดจากมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบตู้ความดันลบแบบไม่มี ante room จำนวน 1 ตู้ เพื่อดูแลทารกที่กิดจากมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19 จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 9 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร