วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าสำรวจฐานรากโบสถ์วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากโครงสร้างเสา คาน และท้องพื้นใต้โบสถ์นั้น เกิดการชำรุดเสียหายหลายจุด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าสำรวจฐานรากโบสถ์วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากโครงสร้างเสา คาน และท้องพื้นใต้โบสถ์นั้น เกิดการชำรุดเสียหายหลายจุด เหล็กเสริมโครงสร้างเป็นสนิมทำให้ผิวคอนกรีตกระเทาะหลุดออกมา โบสถ์วัดโพธิ์คอยนั้นจะเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางบ่อน้ำ และสร้างมากว่า 40 ปี พอพบเห็นความเสียหายของโครงสร้างจึงต้องสูบน้ำออก และให้วิศวกรเข้าสำรวจเพื่อออกแบบการซ่อมแซม ซึ่งจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว ส่งมอบให้คณะกรรมการบริการวิชาการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาต่อไป