วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประกอบตู้ความดับลบ จำนวน 2 ตู้ (แบบที่ 2 และ 3) พร้อมทดสอบสมรรถนะของตู้ สำหรับบริบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะติดเชื้อโควิด-19 มอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดยนายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบตู้ความดับลบ จำนวน 2 ตู้ (แบบที่ 2 และ 3) พร้อมทดสอบสมรรถนะของตู้ สำหรับบริบาลผู้ป่วยที่คาดว่าจะติดเชื้อโควิด-19 มอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก (จำนวนเตียง 200 เตียง) มี พ.อ.นพ.วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมแพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ
28 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์