วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่า มจพ. พร้อมทีมช่าง ช่วยกันติดตั้งตู้ความดันลบ วสท. Type 3 จำนวน 4 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วศ.พิจักษณ์ วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่า มจพ. พร้อมทีมช่าง ช่วยกันติดตั้งตู้ความดันลบ วสท. Type 3 จำนวน 4 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยประกอบติดตั้งให้แล้วเสร็จจำนวน 2 ชุด อีก 2 ชุดทางโรงพยาบาล จะนำไปประกอบติดตั้งในภายหลังด้วยทีมช่างของโรงพยาบาล