วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์มอบ ตู้ความดันลบแบบมี Ante Room สำหรับบริบาลทารกแรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19 ในห้องคลอดให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบ ตู้ความดันลบแบบมี Ante Room สำหรับบริบาลทารกแรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19 ในห้องคลอด จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร