วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับมอบ พัดลม และท่อพีวีซี จำนวน 5 ชุด จากนายสุทธิเวช นุชศิลา วิศวกรอาสา และกลุ่มเพื่อน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ มอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท. รับมอบ พัดลม และท่อพีวีซี จำนวน 5 ชุด จากนายสุทธิเวช นุชศิลา
วิศวกรอาสา และกลุ่มเพื่อน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ มอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป
10 สิงหาคม 2564