วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ ตามมาตราฐาน วสท. เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ ตามมาตราฐาน วสท. เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ตู้ความดันลบเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น