วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธาน AEI – Building of AFEO และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี Ir. Ong Ching Loon The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) IEM President เป็นประธานในพิธีเปิด และ Ir. Hj Mohammad Zin Bin Hj Salleh – PUJA President (Brunei) กล่าวถึงการจัดงาน CAFEO 39 (Brunei เป็นเจ้าภาพ) มีวิศวกรที่เป็นผู้แทนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้กว่า 155 คน
4 สิงหาคม 2564