วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมช่าง ช่วยกันสำรวจพร้อมปรับปรุงอาคารเก่า เพื่อนำไปใช้เป็นอาคาร Community Isolation

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมช่าง ช่วยกันสำรวจพร้อมปรับปรุงอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานมานานกว่าสิบปี เพื่อนำไปใช้เป็นอาคาร Community Isolation อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยประมาณ 600 เตียง ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 นี้