วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกันกับทีมช่างเพื่อประกอบตู้ความดันลบตามมาตราฐาน วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกันกับทีมช่างเพื่อประกอบตู้ความดันลบตามมาตราฐาน วสท. จำนวน 5 ตู้ ส่งมอบให้รพ.ชลประทาน ได้ใช้งานในสถานการณ์วิกฤตโควิทนี้