วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดวิศวกรอาสาตรวจสอบอาคาร ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก ได้มีประชาชนร้องขอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ช่วยตรวจสอบอาคาร กว่า 500 ราย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดวิศวกรอาสาตรวจสอบอาคาร ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ทั้งด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ตามประกาศของ ศบค. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะทยอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง (โดยได้เริ่มให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม)
13 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.