วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !
เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทะเบียนไว้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนมาก จึงต้องการรับวิศวกรอาสาเพิ่ม เพื่อช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแก่ประชาชน
? วิศวกรท่านใดสนใจ โปรดลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/q1gRdjhHD6trefPY7