วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)เข้าพื้นที่อาคารเพลิงไหม้ และถล่ม หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ถนนบรมราชชนนี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และวิศวกรอาสา เข้าพื้นที่อาคารเพลิงไหม้ และถล่มลงมา ทำให้มีบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ติดอยู่ในซากอาคารที่หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ถนนบรมราชชนนี
เพื่อให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรมในการเข้าพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
3 เมษายน 2564