วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล ตามด้วยพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส มีกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564