วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ

คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทรงพล ยมนาค กรรมการ BIM และเจ้าหน้าที่ วสท. ให้การต้อนรับ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมแนะนำมาตรฐาน วสท.
และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM พาเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสถาบันฯ และได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และหนังสือจดหมายเหตุ วสท. แก่รองเลขาธิการ สมอ.
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.