วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand)
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ผู้แทน President of CAFEO 38 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร โดยมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการต่างประเทศ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก วสท. นายวีระ คุรุวิจักษณ์ กรรมการตรวจโครงการฯ จากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และนายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายก คนที่ 3 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมแสดงความยินดี
อาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมีดังนี้
– อาคารราชกรุ๊ป
– อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– อาคารเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วสท. ด้วย
สำหรับรายละเอียดโครงการ ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/Fk0dM
The ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (Thailand) Ceremony
Congratulations to the Winners! RATCH Group building, The Stock Exchange of Thailand (Head office building), Central Westgate (Shopping mall and Shopping complex)
19 Feb. 2021