วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัด TEA TALK SEMINAR เรื่อง “Innovation for Sustainable Waterproofing in Tunnels and Underground Construction”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัด TEA TALK SEMINAR เรื่อง “Innovation for Sustainable Waterproofing in Tunnels and Underground Construction” โดยได้รับการสนับสนุนจาก Cormix International Limited. โดยรับเกียรติจาก ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ เปิดงานและร่วมบรรยาย

(15 สิงหาคม 2561)