วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คัดค้าน กรมการจัดหางานปลดล็อคอาชีพ “วิศวกรรมโยธา” ให้ชาวต่างด้าวสามารถทำงานได้โดยไม่เป็นอาชีพต้องห้าม ชี้ อาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ กระทบรายได้ประเทศ

วันนี้ ( 31 พ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ วสท. ประชุมหารือแนวทางการยื่นหนังสือให้กระทรวงแรงงานขอให้ยกเลิกการปลดล็อค วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพนี้ได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศที่เคยมีอยู่กว่า 2 ล้านล้านบาท และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยเรื่องโครงสร้างอาคารต่าง ๆ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า จะคัดค้านการปลดล็อคอาชีพ “วิศวกรโยธา” โดยหยิบยกพระราชกฤษฎีกาการกำหนดในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ว่า เป็นวิชาชีพที่ควรสงวนให้คนไทยเท่านั้น เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้บุคคลากรที่รู้สภาพพื้นที่ภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อสร้าง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ต้องการความชัดเจนจากนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ว่า ชาวต่างชาติที่จะประกอบอาชีพ“วิศวกรรมโยธา” หลังมีการปลดล็อควันที่ 30 มิถุนายนจะต้องมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง และยืนยันว่าจะทำหนังสือคัดค้านให้ถึงที่สุด

ขณะที่ตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เข้ามาชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมด้วย โดยยืนยันว่า วิชาชีพวิศวกรกรโยธายังเป็นงานต้องห้ามชาวต่างด้าว แต่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีใบประกอบวิชาชีพข้ามแดน หรือ MRA ตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานยืนยันว่า การออกร่างนี้มีการสอบถามความเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ และเรียกประชุมมา 2 ครั้งแล้ว

รับชมย้อนหลังได้ที่