วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ
เพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (3 เมษายน 2561) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ คุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ คุณสมนึก นิยมการ หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตราชเทวี และคุณนิสิต วนิชรานันท์ วิศวกรอาสา เข้าตรวจจุดเกิดเหตุไฟไหม้ราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ ใช้เวลากว่า 45 นาทีจึงแล้วเสร็จ

อาคารดังกล่าวมีทั้งหมด 14 ชั้น ต้นเพลิงพบที่ช่องชาร์ป (ช่องเดินสายไฟ) ชั้น 5 โครงสร้างหลักของอาคารยังไม่เสียหายมากนัก สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้งานต่อได้ แต่ต้องตรวจสอบโครงสร้างรองอีกครั้ง เพราะเหล็กบางส่วนโดนความร้อน ทำให้พื้นโก่งตัว ซึ่งก็ต้องใช้วุฒิวิศวกร มาตรวจอย่างละเอียด งปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ทำเรื่องไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้