วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้ามอบเงินจำนวน 25,000 บาทและสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีสากล แก่สมาคมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานคณะกรรมการฯ นางปุณฑริกา วอลทัน เลขานุการและกรรมการ และดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด กรรมการ ได้เข้าพบ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในวันสตรีสากล หรือ International Women’s Day (8 มีนาคม 2566) ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เปิดเป็นบ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ สำหรับสตรีเช่น บ้านเด็ก, ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (อาคารจิมมี่ โรสซาลีน คาร์เตอร์ ), ศูนย์กนิษฐ์นารี, ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ฯลฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท. เข้ามอบเงินจำนวน 25,000 บาทและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตกุศลอีกหลาย ๆ ด้าน ท่านใดที่สนใจติดต่อเข้าไปได้ที่ 02 929 2222 หรือ http://www.apsw-thailand.org/