วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาวิศวกร ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และออกโรงทาน ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาวิศวกร ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และออกโรงทาน ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ยอดเงินร่วมทอดกฐินจากสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นเงิน 167,777.31 บาท (ยอดรวมกฐินสามัคคีรวมทั้งหมด 1,410,262,.31 บาท) จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน