วันนี้คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันนี้คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 นำโดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยมีคุณธนาพรรณ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Government Affairs คุณวิราณุกฤษณ์ อ่อนจันทร์
ผู้จัดการ ฝ่าย Facilities Management และคุณสมพงษ์ อารีย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Property Management และคณะทำงานให้การต้อนรับและนำตรวจอาคาร
5 กันยายน 2566