วันที่ 27-28 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร A และอาคาร B

วันที่ 27-28 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 โดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ แนะนำเกณฑ์การตรวจและหลักในการเข้าตรวจผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเช้าวันที่ 27 กันยายน 2566 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร A และอาคาร B โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 วัน โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขนหนอ ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะทำงานฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ฯ ได้ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจอาคาร