วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพี้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพี้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี นำทีมโดยอาจารย์วันชัย สุวรรณศรี และอาจารย์ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ นำทีมวิศวกรอาสา จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิศวกรในพื้นที่ ร่วมประชุมเปิดศูนย์สำรวจประเมินความเสียหายอุทกภัยจังหวัดอุบุลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่สำรวจอาคารบ้านเรือนประชาชนต่อไป