วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีโดรนกับงานวิศวกรรม”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีโดรนกับงานวิศวกรรม” วิทยากรผู้ร่วมบรรยายได้แก่
คุณสมพัสตร์ สุวพิศ
ประธานคณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม วสท.
รองศาสตราจารย์วิชัย เยี่ยงวีรชน กรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม วสท.
คุณสิทธิโชค เหลาโชติ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก วสท.
คุณอัศวรรณ์ เรืองชู
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก วสท.
โดยมีที่ปรึกษาและกรรมการวิศวกรอาวุโส เข้าร่วมรับฟัง