วสท. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกับนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยชมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองหลอด วัดราชนัดดาราม วัดราชบพิธฯ

3 มิถุนายน 2562