วสท. พร้อมคณะทำงาน ไปส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พอใจกับตู้ความดันลบ ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำตู้ความดันลบไปใช้ได้หลายภารกิจ และกิจการของโรงพยาบาล โดย วสท. ถือโอกาสตั้งชื่อว่า “ตู้ความดันลบ” แทนชื่อเดิม (ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการออกแบบ และการนำไปใช้งาน

วันนี้ 30 มีนาคม 2563 นายก วสท. พร้อมคณะทำงาน ไปส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และทำการทดสอบสมรรถนะต่อหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ในสองเรื่องสำคัญ คือความสะอาดของอากาศด้วยการนำอากาศในตู้ความดันลบไปทิ้งในอัตรา 12 ครั้งต่อชั่วโมง (12 ACH) และการรักษาความดันอากาศของตู้ให้ต่ำกว่าบรรยากาศไม่น้อยกว่า 2.50 ปาสกาล (Pa) ผลการทดสอบตู้ความดันลบสามารถทำความสะอาดได้ 19 ACH และการรักษาความดันของตู้ต่ำกว่าบรรยากาศได้ 6.0 ปาสกาล(Pa) ดีกว่าเกณฑ์ที่ใช้คำนวณทั้งสองเรื่อง ท่ามกลางความปลื้มปิติของทั้งสองฝ่าย

หลังจากส่งมอบตู้ต้นแบบความดันลบหมายเลข EIT-01-1/24032020 ที่ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้ว วสท. ได้ปรับปรุงตู้ความดันลบขนาดตู้เท่าเดิมเป็นรุ่นที่ 2 หมายเลข EIT-01-2/24032020 ด้วยการเพิ่มซิปที่ประตู เพิ่มสวิทช์ไฟฟ้าแสดงสถานะความดันลบ เพิ่มเต้ารับไฟฟ้าในห้องเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ และตู้ความดันลบรุ่นที่ 3 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขอให้ วสท. ขยายพื้นที่ตู้ความดันลบต้นแบบให้มีขนาดใหญ่ เป็นกว้าง 1.90 เมตร ยาว 2.60 เมตร และสูง 2.20 เมตร พร้อมเพิ่มห้อง ANTE ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 2.60 เมตร และสูง 2.20 เมตร เปลี่ยนพัดลมให้มีอัตราการไหลมากขึ้น ซึ่งตู้ความดันลบนี้จะเป็นรุ่นที่ 3 EIT-01-3/24032020 มีกำหนดส่งมอบให้โรงพยาบาลวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่ำวันนี้ 30 มีนาคม 2563 วิศวกรอาสา วสท. ยังคงเร่งงานประกอบตู้ที่เหลือเนื่องจากวันอาทิตย์ไม่สามารถหาซื้อพัดลม และอุปกรณ์หลายอย่างได้

พวกเราต้องสู้ต่อไป เพราะภารกิจของพวกเรายังไม่จบสิ้นตราบใดที่คนไทยยังไม่ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยCOVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.