วสท. พบ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวานนี้ รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัสนายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล และนายอำนาจ อมฤท เข้าพบนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อขอคำแนะนำกิจกรรม และมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. และประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

10 กรกฎาคม 2562 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย