ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม USAR Thailand โดยชุดค้นหา และกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue) ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมส่งวิศวกร เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่กู้ภัยครั้งนี้ด้วย

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม USAR Thailand โดยชุดค้นหา และกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue) ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey”
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมส่งวิศวกร เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่กู้ภัยครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และนายยศกร ชลรัตน (วศ.ด. โยธา)
9 กุมภาพันธ์ 2566