รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมเสวนา “Thailand New Chapter to Green Construction Forum” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่ และโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมเสวนา “Thailand New Chapter to Green Construction Forum” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่ และโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กัน
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ได้ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 และเชิญชวนผู้ร่วมฟังเสวนาเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
16 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่