รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งร่วมกับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน และคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

จากเหตุการณ์การวิบัติของโครงสร้างสะพานขณะก่อสร้าง โครงการ “ก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมตามที่ทราบแล้วนั้น
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2566 ได้แก่ ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรรมโยธา และคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายต่าง ๆ
และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งร่วมกับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน และคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ตามคำร้องขอของสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย โดยได้ให้ความเห็นเบื้องต้น และจะขอแบบก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร บันทึก รายงานประจำวันต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดทางวิศวกรรมต่าง ๆ โดยจะนำมาวิเคราะห์ และประชุม เพื่อสรุปให้ทราบต่อไป
ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง