มีปัญหา ปรึกษาคลินิกช่าง วสท. (บ้านทรุด บ้านร้าว ปัญหาการต่อเติม ฯลฯ) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

มีปัญหา ปรึกษาคลินิกช่าง วสท. (บ้านทรุด บ้านร้าว ปัญหาการต่อเติม ฯลฯ) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
โดย วิศวกรอาสา วสท. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันนี้ วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ยังมาลงทะเบียนปรึกษาหน้างานได้ ที่ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
#วิศวกรรมแห่งชาติ2565 #วสท.