มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3

เสร็จสิ้นแล้วกับการอบรม มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3 ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมล้วนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูง และในวันสุดท้ายคณะวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดีๆ เช่นนี้ รุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th/training/สอบถาม คุณรุ่งลาวรรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 510 อีเมล [email protected]