มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)

ด้วยขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของสมาชิก และผู้ร่วมอบรมสัมมนา เป็นอันดับแรก

จึงมีมาตรการป้องกัน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยขอเลื่อนการจัดอบรม สัมมนา ที่จัดระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563 ออกไป โดยไม่มีกำหนดการที่แน่นอน (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้