ภาพอบรมเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตาม มยผ.” 18 สิงหาคม 2566 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ภาพอบรมเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตาม มยผ.”
เนื้อหา
– หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
– การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ. 1304-61
– การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ. 8304-61
– ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มยผ. 1333-61
18 สิงหาคม 2566 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
สนใจหลักสูตรอบรมอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/