ภาพบรรยายกาศการอบรม “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19” เมื่อวันที่่ 12-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ภาพบรรยายกาศการอบรม “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19” เมื่อวันที่่ 12-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีผู้ร่วมอบรมกว่า 70 คน
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่นต่อไปกำหนดจัดประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม รอติดตามนะคะ