ภาพบรรยากาศ อบรม “มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 19”

ภาพบรรยากาศ อบรม “มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 19” ผู้อบรมได้ศึกษาเนื้อหา ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้งห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้งทางเครื่องกล การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า และการติดตั้งทางไฟฟ้า ฯลฯ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
6-7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.