ภาพบรรยากาศอบรม EIT Mini Civil วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (10-11 มิ.ย.) ทั้งแบบ Onsite ที่อาคาร วสท. และผ่านระบบ Online

ภาพบรรยากาศอบรม EIT Mini Civil วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (10-11 มิ.ย.) ทั้งแบบ Onsite ที่อาคาร วสท. และผ่านระบบ Online
ท่านที่สนใจ ยังมีอีก 7 วิชานะคะ
วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (8-9 ก.ค.)
วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (5-6 ส.ค.)
วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (17-18 มิ.ย.)
วิชาที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (24-25 มิ.ย.)
วิชาที่ 6 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา (1-2 ก.ค.)
วิชาที่ 7 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้ (15-16 ก.ค.)
วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (22-23 ก.ค.)
ดูรายละเอียดที่โปสเตอร์ หรือสมัครอบรมที่นี่ค่ะ https://forms.gle/xeSjr6WChYD7vq9J6