ภาพบรรยากาศอบรม “ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 8″ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศอบรม “ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 8″ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา
เนื้อหาอัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และขอขอบคุณบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานด้วยค่ะ