ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้ง เสวนาหลากหลายหัวข้อ อาทิ

  • เสวนา: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้!
  • สัมมนา: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
  • มอบรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563
  • คลินิกช่าง