ภาพการอบรม “ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 30”

ภาพการอบรม “ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 30”
เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เนื้อหาเป็นความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ การออกแบบและวางระบบท่อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ ฯลฯ
วิทยากรโดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
ดูหัวข้ออบรม สัมมนาอื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training/