ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 55”

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 55” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยเนื้อหาเป็นเรื่องพื้นฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำ การติดตั้งระบบท่อยืน การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และให้ผู้อบรมได้ทำ Workshop ด้วย บรรยายโดย อาจารย์วันชัย บัณฑิตกฤษดา และนายกาญจน์ รักศิริพงษ์
ท่านที่สมัครอบรมรุ่นนี้ไม่ทัน รุ่น 56 กำหนดจัดวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://eit.or.th/training ค่ะ