ภาพการอบรมสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (onsite/ online) สนใจอบรม สามารถดูหัวข้ออบรมได้ที่ https://eit.or.th/training/

ภาพการอบรมสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (onsite/ online)
สนใจอบรม สามารถดูหัวข้ออบรมได้ที่ https://eit.or.th/training/
————-
– อบรม “พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า” (21 มีนาคม 2566 อาคาร วสท.)
– อบรม “การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน” (22-25 มีนาคม 2566)
– อบรมออนไลน์ “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์” (24-25 มีนาคม 2566)
– อบรม “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 (24-26 มีนาคม 2566 รร.เอส ซี ปาร์ค กทม.)
– หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 23 (วันที่ 24 มีนาคม 2566 อาคาร วสท.)
– อบรม “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น” (30-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2566 อาคาร วสท.)
– อบรมออนไลน์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10” (31 มีนาคม 2566)
– การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา (31 มีนาคม 2566 อาคาร วสท.)
– อบรมออนไลน์ “การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้ง และค่าไฟฟ้า” (1 เมษายน 2566)
– อบรม “การควบคุมงานการตอกเสาเข็มและทำเสาเข็มเจาะ และการควบคุมงานการก่อสร้างถนน (4 เมษายน 2566 จังหวัดสงขลา)
– อบรม “การควบคุมงานการตอกเสาเข็มและทำเสาเข็มเจาะ และการควบคุมงานการก่อสร้างถนน” (1 เมษายน 2566 จังหวัดสงขลา)
– โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen รุ่นที่ 5 (1-2 เมษายน 2566)