พิธีเปิดงาน CAFEO ครั้งที่ 37 ณ กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

พิธีเปิดงาน CAFEO ครั้งที่ 37 ณ กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมที่โดดเด่น รวมทั้งมีการประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างสมาคม ของแต่ละประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย เป็นประธานเปิดงาน (President of Republik of Indonesia, Ir.H.Joko Widodo)