พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว ระหว่างคณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ Japan Association on Earthquake Engineering (JAEE)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว ระหว่างคณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ Japan Association on Earthquake Engineering (JAEE)
และจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “
Recent Development of Earthquake Mitigation”
27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.