พลโทชาญชัย ติกขะภิญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ รับมอบตู้ความดันลบแบบของ วสท. จากนายเปรมชัย กรรณสูต บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) พร้อมคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 132 ตู้

วันที่ 15 เมษายน 2563 วันที่ตู้ความดันลบของ วสท. ได้รับใช้สังคม และประชาชน
“ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ ทุกสถานการณ์ ทุกที่ และทุกเวลา”

พลโทชาญชัย ติกขะภิญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ รับมอบตู้ความดันลบแบบของ วสท. จากนายเปรมชัย กรรณสูต บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) พร้อมคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 132 ตู้ เป็น
ตู้ความดันลบของ วสท. 2 แบบ คือ EIT-01-2/30032020 กว้าง 1.90 x 2.60 สูง 2.20 เมตร สามารถบรรจุเตียงคนไข้ได้ 1 เตียง และแบบที่ 3 EIT-01-3/31032020 กว้าง 3.10 x 2.60 สูง 2.20 เมตร มีห้องปรับความดัน (Ante) เพื่อให้กองทัพนำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก เพื่อดูแลสุขภาพ ให้บริการทางการแพทย์ แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน

สำหรับตู้ความดันลบก่อนการส่งมอบในวันนี้ วสท. ได้ทำการสุ่มตรวจสอบ และทดสอบสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำงานโดยระบายอากาศได้เกินกว่า 12 ACH และรักษาแรงดันลบภายในห้องได้ต่ำกว่า 2.5 ปาสกาล (Pa) นอกจากนี้ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ผอ.ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 ได้นำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ลำดับที่ 4 คือ ตู้เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมหลอดไฟ UVC เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา รวมถึงสาธิตการไม่ลามไฟของแผ่นพลาสติกที่ใช้เป็นผนัง และหลังคา ตามมาตรฐาน UL 94 ที่กำหนดวิธีการทดสอบ และแบ่งระดับการไม่ลามไฟของพลาสติก ทดสอบใช้แผ่นพลาสติกที่ตัดบางส่วนจากตู้ความดันลบที่ส่งมอบมาเป็นชิ้นทดสอบ โดยใช้เปลวไฟจากไฟแช็คเผาที่ปลายแผ่นพลาสติกในแนวตั้งเป็นเวลา 10 วินาที แล้วนำเปลวไฟออก ผลคือไฟสามารถดับได้เอง และไม่มีลูกไฟหยดลงพื้นด้านล่าง จากนั้นให้ใช้แผ่นพลาสติกเดิมเผาในแนวนอน โดยนำไฟแช็คเผา ผลคือ ไม่มีลูกไฟหยด แผ่นพลาสติกไม่เป็นรู ไม่เสียรูปร่าง และมวลสาร ผลทดสอบผ่านการไม่ลามไฟ

หลังเสร็จสิ้นการส่งมอบและถ่ายรูปร่วมกันภายใต้ ค่านิยม
“คุณภาพ ศักดิ์ศรี สามัคคี มีวินัย”

คณะทำงานศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วสท.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม