พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน
และมีการมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 จำนวน 21 ราย